Obiecany Mei Tai na aukcje charytatywną dla chorego Joachimka. Ponieważ poprzedni MT ze słonecznikiem cieszył się ogromnym powodzeniem i wiele osób chciało go mieć, postanowiłam zrobić podobny i już ostatni taki ;) Jeśli więc podoba Ci się "powiew lata" i chcesz go mieć dla siebie, weź udział w licytacji, z której całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz Joasia.


http://www.allegro.pl/show_item.php?item=305350671


Zapraszam!


Name:

Komentarze:

28.03.2012, 02:25 :: 92.96.204.178
VrafLwkMBLmAULpJ
Płynnośc finansowa a wynik fswnnioay (zysk czy strata) to dwie rf3żne sprawy. O płynności mf3wimy wtedy, kiedy spf3łka ma środki do regulowania swoich należności (środki na rachunku, kredyt, debet w rachunku). Spf3łka posiadajaca płynność czyli środki wcale nie musi wypracowywać zyskf3w, bo może ponosić straty na swojej działalności. Na wynik fswnnioay (rf3znica między przychodami a kosztami) dodatni (zysk) lub ujemny (strata) mają wielkości przychodf3w i ponoszone koszty. Gdy zabraknie przychodf3w lub zwiększone zostaną wydatki (koszty), to mimo, że spf3łka będzie wypłacalna miała zdolnośc finansową, może wypracowywać stratę finansową. Wypracowany zysk można podzielić np. na powiększenie kapitałf3w ale stratę trzeba z czegoś pokryć , czyli umnieszyć kapitały. Jak widać przez dwa lata spf3łka Szpital wypracowała stratę w wielkości 2.300 tys. zł i musiała ją pokryć umniejszając kapitały. Pokrywanie strat dokonuje walne zgomadzenie podejmują zgodnie ze statutem stosowne uchwały. Straty można pokrywać w kolejnych latach oczywiście do takiej wysokości na ile ostarcza kapitałf3w. Jeśli kapitały nie są za wysokie, lub strata pochłonie je całkowicie w pewnym momencie całkowicie, następuje plajta. Jest bowiem pradą, że tyle władzy ile kapitałf3w (nie środkf3w fswnnioaych). Nie ma kapitałf3w nie można prowadzić działalności. Takie są realia filozofii finansowej.Plewiński Eugeniusz

13.02.2008, 12:00 :: 83.21.253.51
kachna2001
za piekna cene poszedl aniu twoj MT - gratuluje szczesliwemu nabywcy, bo MT jest naprawde przepiekny. i do tego ten szczytny cel... :)